Dla Klienta | Dla Kandydata


Dane administratora

 

Administratorem Twoich danych jest Centuria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-616), ul. Sarmacka 11, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, KRS 0000312077, NIP: 972-11-84-489, REGON: 300882746.


    Any questions?
    We'd love to hear from you